Czcionka +
Kontrast +
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
pon-pt 7.00-19.00
32 325 41 00

O nas

Na podstawie Uchwa?y Nr IV/48/17/2014 Sejmiku Województwa ?l?skiego z dnia 10 marca 2014 w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. Prof. Józefa Gasi?skiego w Tychach przy ul. Edukacji 102 z dniem 1 lipca 2014 rozpocz?? dzia?alno?? Zespó? Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach Sp. z o. o z siedzib? w Tychach przy ul. Edukacji 102 . Nowo powo?ana spó?ka przej??a dzia?alno?? medyczn? w zakresie POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i fizykoterapii.

Zespó? Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach Sp. z o.o to ponad 20 poradni specjalistycznych oraz wiedza cenionych i do?wiadczonych lekarzy specjalistów. We wszystkich poradniach ?wiadczymy us?ugi dla Pacjentów ubezpieczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez konsultacje lekarskie, diagnostyk?, badania analityczne, transport medyczny oraz wizyty domowe. Oferujemy równie? us?ugi komercyjne w poradniach specjalistycznych oraz w zak?adzie rehabilitacji.

Naszym Pacjentom oferujemy dost?p do kompleksowych metod leczenia, do?wiadczonych specjalistów, którzy wspó?pracuj? ze sob? by zapewni? Pacjentowi jak najszybszy powrót do zdrowia.

Przestrzeganie standardów bezpiecze?stwa i jako?ci oferowanych us?ug sprawiaj?, ?e stale i konsekwentnie poszerzamy grono naszych zadowolonych Pacjentów.

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? stron? internetow? i zapraszamy do odwiedzenia naszych poradni.

Dlaczego my?

Leczymy pacjentów od 50 lat

Zatrudniamy najlepszych specjalistów

Wykonujemy ponad 200 tysięcy porad rocznie

Posiadamy wysoko wykwalifikowany personel

Wprowadzamy kompleksowe leczenie od pierwszej porady do zakończenia rehabilitacji

Pomigaj z nami!

Migam

Tłumacz języka migowego Migam on-line

Partnerzy

Partnerem w zakresie badań laboratoryjnych jest Diagnostyka Sp z o.o.

ul. Edukacji
43-100 Tychy